Pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z določbami Obligacijskega zakonika, s predpisi s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, elektronskega poslovanja na trgu in določbami o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Splošni pogoji poslovanja določajo poslovanje družbe Lepe Benetke d.o.o., Mlinska ulica 6g,9220 Lendava-Lendva,matična št:6395139000 v delu, ki se nanaša na spletno naročanje hrane in pijače preko spletnega portala.

2. Prijava

Z registracijo na spletnem portalu uporabnik sprejema splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen in da se s takšnimi pogoji strinja. Z registracijo uporabnik pridobi pravico do nakupa (naročila) hrane in pijače, s čimer uporabnik postane kupec.

3. Izjava zasebnosti

Družba Lepe Benetke d.o.o. se zavezuje k zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov in bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimkoli kršitvami in zlorabami. Osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebah.

4. Postopek spletni nakupa (naročila) hrane in pijače

Družba Lepe Benetke d.o.o. (ponudnik) ponuja storitev naročila hrane in pijače preko obrazca na spletni strani na način, da stranka naroči hrano in pijačo preko spletnega portala, ki bodo dostavljeni pravočasno in na samem kraju,glede na podatke o naročilu.

Izbira hrane:

Uporabnik ima možnost izbrati hrano iz menija. Spletna aplikacija doda embalažo, sešteva naročila, tako da ima uporabnik končno ceno naročila pred samim koncem naročila. Cena naročila vključuje DDV.

Čas prevzema:

Uporabnik ima možnost določiti natančen čas prevzema naročene hrane in pijače in ga določi z uporabo spletne aplikacije. Čas prevzema naročila je mogoč le v delovnem času restavracije.

Lokacijo prevzema uporabnik prvič določi pri registraciji. Vkolikor pri naslednjih naročilih želi dostavo na drugačen naslov, lahko v procesu naročanja v tretjem koraku dodan nov naslov za dostavo.

Šteje se, da je uporabniku znana narava izdelka in da upošteva dejstvo, da se hrana s časom ohlaja in to vpliva na njen okus in svežino. Iz navedenih razlogov v primeru zamude uporabnika za več kot 5 minut od naročenega časa prevzema, ponudnik ne odgovarja za morebitne spremembe fizikalnih lastnosti hrane.

Ponudnik si izgovori pravico, da zaradi obremenjenosti restavracije izroči naročeno hrano in pijačo v roku 15 minut po določenem času prevzema, s čimer se uporabnik izrecno strinja.

Potrditev naročila in plačilo: 

Uporabnik po tem, ko je podal naročilo in bil seznanjen s končno ceno, naročilo potrdi. S plačilom naročila(gotovina ali kartica) se šteje kupoprodajna pogodba za sklenjeno.

Odstop od sklenjene pogodbe ni mogoč.

5. Varovanje osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov:

Uporabnik soglaša z zbiranjem in obdelovanjem osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku in so potrebni za poslovanje družbe.

Ponudnik se pri tem zavezuje, da se bodo osebni podatki zbirali in obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ponudnik ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Z registracijo uporabnik dovoljuje, da sme ponudnik kot upravljavec osebnih podatkov, le te uporabiti za obveščanje uporabnika o statusu naročila, za obdelavo preteklih nakupov. Uporabnik ima pravico kadarkoli zahtevati, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Ponudnik bo na zahtevo uporabnika v 15 dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

6. Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje predpise s področja varstva potrošnikov.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

7. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ponudnik lahko v primeru spremembe lastne poslovne politike spreminja ali dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne trgovine .Vsakokratne spremembe ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom 8 dnevnega roka od objave sprememb ali dopolnitev. V primeru, da je sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujno potrebna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Splošne pogoje poslovanja družbe je sprejel direktor družbe Lepe Benetke d.o.o., gospa Augustina Evelina Vurušić, dne 01.01.2021

Splošni pogoji poslovanja veljajo od dne 01.01.2021 dalje in so objavljeni na spletni strani ponudnika.

Vse slike na spletni strani bellavenezia.si so simbolične.

Dostava :

Torek – Sobota : 10:00-19:00
Nedelja: 10:00 – 17:00

Scroll to top